Instellingen

Begroting De Marne vanaf 2014 rond

LEENS - Het college van B en W van gemeente De Marne heeft de begroting vanaf 2014 rond.

Komend jaar en het jaar daarop wordt de algemene reserve nog aangesproken. Om de begroting sluitend te krijgen moesten er wel keuzes worden gemaakt. Zo stelt het college voor de bibliotheken in Zoutkamp en Eenrum op te heffen. En de geplande OZB-verhoging met vijf procent voor de komende jaren wordt ook toegepast in 2015.