Alle gemeentelijke gebouwen krijgen zonnepanelen

GRONINGEN - Alle gemeentelijke gebouwen in de stad Groningen krijgen op termijn zonnepanelen. Dat heeft het college van B en W besloten.
De gemeente heeft 350.000 euro beschikbaar gesteld om de maatregel

door te voeren. In eerste instantie worden veertien daken van zwembaden, wijkposten en scholen belegd met zonnepanelen. Een aantal daken is niet geschikt voor zonnepanelen.