Instellingen

Leek heeft financiën op orde

© SXC Stock Exchange/Miroslav Sárièka

LEEK - De gemeente Leek heeft de financiële huishouding op orde. Voor het volgend jaar heeft Leek een begroting gepresenteerd met een positief saldo van ruim honderdduizend euro.

Daarvoor is wel fiks bezuinigd de afgelopen maanden. Voor de verdere toekomst vreest het Leekster gemeentebestuur moeilijke jaren, omdat zoals het er nu naar uitziet, de broekriem nog verder moet worden aangehaald.