Akkoord over aanleg hellingbanen Gerrit Krolbrug, onderzoek naar alternatief tijdens nieuwbouw

De Gerrit Krolbrug
De Gerrit Krolbrug © Tom Meijers/RTV Noord
Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) is deze week akkoord gegaan met de aanleg van hellingbanen bij de bestaande Gerrit Krolbrug in Stad. Daardoor kunnen, als alles goed gaat, fietsers, voetgangers én mindervaliden hier nog voor het einde van dit jaar gebruik van maken.
Daarnaast gaf Harbers zijn fiat aan het uitvoeren van onderzoek naar een alternatieve route tijdens de bouw van de nieuwe brug. Daarmee gaf hij gehoor aan de oproep van belanghebbenden en de gemeente Groningen.

Veel tegenslagen

De aanloop naar de bouw van hellingbanen kende veel tegenslagen. Zo bleek aan de stadszijde de bodem onvoldoende draagkracht te hebben om de steigerconstructie te dragen. Het alternatief: aan de stadszijde komt de hellingbaan nu op de Korreweg in het verlengde van de brug. Aan de noordzijde is het plan ongewijzigd en komt de hellingbaan parallel aan de vaarweg te liggen. De hellingbanen bestaan uit vloerplaten die op een steigerconstructie rusten.
De Gerrit Krolbrug
De Gerrit Krolbrug © Tom Meijers/RTV Noord
De brug ligt er al meer dan twee jaar uit, maar een tijdelijke verbinding lijkt nu voor de kerst een feit
Wethouder Philip Broeksma (Verkeer en Vervoer)

'Eindelijk vaart'

‘Het is mooi dat er nu eindelijk vaart gemaakt wordt', zegt wethouder Philip Broeksma (Verkeer en Vervoer). 'De brug ligt er al meer dan twee jaar uit, maar het lijkt er nu op dat de tijdelijke verbinding voor de kerst in gebruik genomen kan worden.’
Met de bouw kan waarschijnlijk eind september worden begonnen, als de vergunning wordt afgegeven. Voordien moet de huidige fiets-loopbrug kort worden afgesloten. Verwacht wordt dat de hellingbanen eind 2023 klaar zijn.
Wat betreft een alternatieve verbinding tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug, wordt zowel een brug nabij de Busbaanbrug als een aanpassing van de Busbaanbrug onderzocht. Zowel bewonersorganisaties, de Fietsersbond, de Werkgroep Toegankelijk Groningen als de gemeente Groningen wilden dit onderzoek.

'Mooi resultaat'

Broeksma: ‘Het is wat mij betreft een mooi resultaat. De minister beseft dat er tijdens de bouw van de definitieve brug een goede verbinding tussen beide oevers moet zijn. Een verbinding waar dagelijks meer dan zestienduizend fietsers gebruik van maken. We hebben daar samen met omwonenden vanaf het begin sterk op aangedrongen bij het Rijk.'
'Uit onderzoek moet blijken wat de meest geschikte locatie is voor de tijdelijke verbinding', besluit de wethouder. 'Maar de minister begrijpt dat welke oplossing dan ook geld kost, en is dus bereid om daarvoor de portemonnee te trekken.’