Refaja Ziekenhuis onder verscherpt toezicht

STADSKANAAL - De Inspectie voor de Gezondheidszorg, de IGZ, heeft het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal onder verscherpt toezicht geplaatst. De Inspectie heeft meerdere keren geconstateerd, dat het ziekenhuis de richtlijnen rond operaties niet goed heeft nageleefd.
De inspectie constateerde na een verrassingsbezoek op 20 oktober dat het ziekenhuis de patientveiligheid bij operaties onvoldoende garandeert. De directie en het medisch stafbestuur van het ziekenhuis erkennen en herkennen de bevindingen van de inspectie.
Er zijn direct maatregelen genomen om de zorg te verbeteren en de veiligheid van patiënten te garanderen. Hierdoor heeft de IGZ besloten geen operatie-stop af te kondigen voor het Refaja ziekenhuis. Wel is het ziekenhuis onder verscherpt toezicht geplaatst. Dit blijft zo tot de inspectie heeft geconstateerd dat de voorwaarden voor een verantwoorde zorg rond operaties weer in orde zijn.