Stad wil bezuinigingen WMO terugdraaien

GRONINGEN - De stad Groningen wil een aantal geplande bezuinigingen op de WMO, de wet Maatschappelijke Ondersteuning, terugdraaien.
Volgens het college van B en W is het geld nodig om Stadjers met een beperking een rol te geven in de samenleving. De komende tijd wordt veel geïnvesteerd in het leggen van contacten met het bedrijfsleven. Daarnaast wil het stadsbestuur geld vrijmaken voor vrijwilligersorganisaties die hulpbehoevenden ondersteunen.