Voorlichting over homoseksualiteit op middelbare scholen

GRONINGEN - De Groningse afdeling van homobelangenorganisatie COC stuurt alle middelbare scholen in de provincie woensdag een brief waarin zij aanbiedt voorlichting te komen geven over homoseksualiteit.
Het COC is van mening dat dit zeer zinvol is en pleit ervoor dat het voor scholen verplicht wordt om een dergelijke voorlichting te geven.