Aantal overvallen in Groningen afgenomen

GRONINGEN - Het aantal overvallen in Groningen is in oktober drastisch afgenomen.
Vorig jaar begon in deze periode een ware overvallengolf, die enkele maanden duurde. Zo werden toen in oktober dertien overvallen gepleegd, de afgelopen maand waren dat er maar twee. Naar aanleiding van het forse aantal overvallen eind vorig jaar, heeft de politie een zogenoemd najaarsoffensief ingezet, die tot een afname moest leiden. Dat lijkt tot nu toe vruchten af te werpen.