'Groen rijden onder druk door belastingwetgeving'

GRONINGEN - De Statenfractie van de ChristenUnie vreest dat de ambitie van de provincie om schoner te rijden onder druk komt te staan door landelijke belastingwetgeving.
Zo zouden de gedane investeringen om rijden op aardgas te stimuleren mogelijk negatief beïnvloed kunnen worden door voorgestelde accijnsverhoging. De fractie heeft daarom aan het provinciebestuur gevraagd wat zij er aan zal doen om dit te voorkomen.