Dit vinden fietsers het veiligste kruispunt in Stad

Fietsers op de fietsrotonde bij de Wilhelminakade
Fietsers op de fietsrotonde bij de Wilhelminakade © Egbert Minnema (RTV Noord)
De afgelopen maanden heeft RTV Noord onderzoek gedaan naar onveilige kruispunten voor fietsers. Bijna 3.000 mensen wezen gezamenlijk ruim 1.500 kruisingen aan als onveilig. Er zijn ook kruisingen die juist als veilig worden gezien. Hoog aan de top: de fietsrotonde van de Wilheminakade.
Het moet gezegd worden: fietsers geven minder makkelijk aan wat zij veilige plekken vinden, dan waar ze zich onveilig voelen. De kruising die het vaakst genoemd wordt als onveilig, de kruising bij de Aweg en de Westersingel, is 75 keer aangeklikt.
Bij de rotonde aan de Wilhelminakade is iets bijzonders aan de hand. Aan de ene kant geldt dat 25 mensen deze als onveilig hebben bestempeld. Aan de andere kant vinden dertien mensen deze kruising juist veilig. Wat is hier aan de hand?
Tussen 2019 en 2022 zijn bij de gemeente zes ongevallen gemeld op deze kruising, met vier gewonden tot gevolg. Dat was in de periode nadat deze al was veranderd in een fietsrotonde, zoals in de fotoslider hieronder te zien is. Volgens de gemeente stond de kruising voor de herinrichting niet bekend als een plek waar heel veel ongelukken gebeurden.
Schuif het lijntje naar rechts voor de oude situatie en naar links voor de huidige situatie. Lees verder onder de visualisatie.
Volgens de gemeente voelden met name omwonenden zich in het verleden onveilig op deze kruising. ‘Dat was subjectief.' zegt een woordvoerder van de gemeente, 'In die tijd pakten we de ongevallencijfers erbij en daar gebeurde niet zoveel. Als er wat gebeurde, dan waren het meestal twee fietsers die met lage snelheid tegen elkaar aan kwamen. Heel vervelend, maar niet ernstig.’
'We vroegen aan bewoners tijdens een sessie wat ze dan met het kruispunt wilden. Allerlei varianten passeerden de revue: van helemaal niets doen tot shared space (zoals ook in grote delen van de binnenstad het geval is)’. Dat laatste bleek voor de bewoners geen optie.

Stroom van fietsende studenten reguleren

Voor de gemeente was het van belang om de fietsstromen tussen de Herman Colleniusbrug en Zernike beter te reguleren. Fietsers die vanaf het station naar Zernike wilden hebben twee opties. Een via winkelcentrum Paddepoel (de gele lijn in onderstaande kaart), en een via het Jaagpad langs het Reitdiep (de oranje lijn).
De verschillende fietsroutes van het Hoofdstation naar Zernike
De verschillende fietsroutes van het Hoofdstation naar Zernike © Google Maps (bewerking Sjoerd Halma/RTV Noord)
Fietsers vanaf het Hoofdstation richting Zernike worden met markeringen nu via het Jaagpad geleid (rood + oranje). Om op de Wilhelminakade het naar links afslaande fietsverkeer richting het Jaagpad beter te stroomlijnen, koos de gemeente voor een apart fietspad naar links, buiten de fietsrotonde om.
‘We wilden fietsers verleiden om via het Jaagpad naar Zernike te fietsen, om de kruisingen van de Zonnelaan in Paddepoel te ontlasten, maar wel op een veilige manier.’
De fietsrotonde van de Wilhelminakade
De fietsrotonde van de Wilhelminakade © Google Maps (bewerking Sjoerd Halma/RTV Noord)
Als de aparte afslag er niet was geweest en fietsers helemaal de rotonde om het Jaagpad in zouden moeten fietsen, dan hadden veel fietsers dat volgens de gemeente vermoedelijk niet gedaan. Die nemen dan op de rotonde de kortste route tegen de fietsrichting in, wat de onveiligheid zou vergroten. In de oude situatie was dat ook al enigszins het geval, legt de gemeente uit.
Het aparte fietspad buiten de rotonde om kan voor fietsers het gevoel van veiligheid vergroten, maar volgens Gerd Weitkamp, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, speelt mogelijk ook iets anders.
Op de rotonde hebben fietsers voorrang, terwijl het voor auto's een reguliere kruising is en voorrang moeten verlenen aan fietsers. Bovendien zijn er volgens hem ongetwijfeld fietsers die de oude situatie kennen en de huidige situatie daarmee vergelijken. ‘Het kan goed zijn dat ze zich veiliger voelen, omdat ze weten dat de kruising vrij recent is aangepast.’
Fietsers gaan een andere kant op bij de Wilhelminakade
Fietsers gaan een andere kant op bij de Wilhelminakade © Egbert Minnema (RTV Noord)