Instellingen

Kritiek op plan van aanpak North Refinery

© Archief

GRONINGEN - Provinciale Staten van Groningen hebben forse kritiek op het plan van aanpak van het olieverwerkend bedrijf North Refinery in Delfzijl.

Het bedrijf ligt onder vuur wegens overtredingen van de millieuwetgeving. North Refinery is bereid drie miljoen euro extra te investeren om de uitstoot van vervuilende stoffen en stankoverlast tegen te gaan.

Er is inmiddels unaniem een motie aangenomen dat North Refinery nog een half jaar de tijd krijgt om alles te verbeteren. Het bedrijf had zelf de verwachting uitgesproken om in 2012 de verbeteringen door te voeren, maar Provinciale Staten oefent nu dus extra druk uit.

Daarnaast stelt Provinciale Staten een ranglijst op waarin zichtbaar wordt welke bedrijven ruim voldoen aan de gestelde eisen. Zij komen bovenaan in de lijst. De bedrijven die zich niet aan de milieueisen houden komen in de onderste regionen van deze lijst terecht.