CU wil windenergie stimuleren met Europese Fondsen

GRONINGEN - De ChristenUnie wil windenergie in de Provincie Groningen stimuleren met hulp van Europese Fondsen.
Brussel stelt daarvoor veel geld beschikbaar. Maar volgens de statenfractie wordt het deel dat bestemd is voor de Nederlandse regio's amper gebruikt. De partij wil van het Provinciebestuur weten hoe dat komt en dringt er op aan een deel van het Europese geld te gebruiken voor windmolens in Groningen.