Markt zakt in: glasvezelfabrikant NEG in Westerbroek snijdt in personeel

NEG in Westerbroek
NEG in Westerbroek © Venema Media
Omdat de markt voor glasvezel hard achteruit is gelopen, stuurt NEG in Westerbroek 25 medewerkers naar huis.
‘We hebben ons productieniveau aangepast aan de markt’, zegt directeur Teun Bakker van NEG, dat staat voor Nippon Electric Glass. ‘We zien onze voorraden oplopen omdat de markt minder vraagt.’
De 25 medewerkers die hun baan verliezen zijn vooral uitzendkrachten, een klein deel vaste banen verdwijnt door natuurlijk verloop. Bakker wil het geen reorganisatie noemen. ‘Het bedrijf ademt mee met de markt en daarvoor hebben we een flexibele schil.’
NEG Europe in Westerbroek produceert glasvezel ter versterking van kunststoffen die worden gebruikt in met name auto’s. Met de automotive industrie gaat het door de milde recessie die Europa momenteel doormaakt minder goed, waardoor de vraag naar kunststofonderdelen is afgenomen.
Ook doordat afnemers van NEG tijdens corona voorraden hebben opgebouwd en die nu afbouwen, daalt de vraag naar producten van NEG.

Hoge energieprijzen

Wat verder een rol speelt, zegt Bakker, is dat de energieprijzen in Europa relatief hoog zijn. ‘Waardoor we terrein verliezen op concurrenten buiten Europa, die goedkoper kunnen produceren.’ Ook kiezen bedrijven waar NEG aan levert er volgens hem voor om zich buiten de EU te vestigen om daar te gaan produceren, zoals in de Verenigde Staten.
NEG in Westerbroek is de enige vestiging van het Japanse concern NEG op het Europese vasteland
Teun Bakker - Directeur NEG
Na de ingreep telt het personeelsbestand nog 275 fte's. Dat waren er in 2021 nog zo’n vierhonderd. In dat jaar kampte de onderneming met de gevolgen van corona, die de automobielindustrie keihard troffen. Een van de twee ovens waar glas in wordt gesmolten werd in dat jaar buiten bedrijf gesteld en 142 arbeidsplaatsen werden geschrapt.

Verlies omgebogen

Dat leidde er wel toe dat drie opeenvolgende verliesjaren van 2018 tot en met 2020 werden omgebogen in een positief boekjaar in 2021 met een resultaat van 5,3 miljoen euro. De resultaten over 2022 zijn nog niet openbaar.
NEG in Westerbroek is de enige vestiging van het Japanse concern NEG op het Europese vasteland. De Japanners kochten het bedrijf in 2016 van het Amerikaanse PPG. Sinds de overname is NEG-Westerbroek tegen de prognoses in vooral gekrompen, want ook in 2019 werden al eens negentig uitzendkrachten naar huis gestuurd.
De directie in Japan momenteel werkt aan een meerjarenstrategie voor het hele concern

Meerjarenstrategie

NEG maakte bij de koop in 2016 juist bekend te willen groeien en meer omzet te willen halen uit de productie van glasvezel, waarbij ook de fabriek in Westerbroek zou profiteren. Er werd voor ruim vijftig miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe oven, die echter nooit is opgestart vanwege de ongunstiger wordende marktomstandigheden.
De overname zou ook goed nieuws betekenen voor de onderzoek- en ontwikkelafdeling in Westerbroek.
Fabrieksdirecteur Bakker zegt dat de directie in Japan momenteel werkt aan een meerjarenstrategie voor het hele concern en daarvoor alle mogelijke scenario’s op een rij zet. ‘Het is een discussie over strategie zoals die in elk bedrijf loopt. Zolang er nog geen conclusies zijn, kan ik die ook niet trekken.’