Ook glasvezelbedrijf Rodin Fiber koerst af op faillissement

Glasvezelkabels van Rodin
Glasvezelkabels van Rodin © FPS/Jos Schuurman
Het Groninger glasvezelbedrijf Rodin Fiber staat op het punt failliet te gaan. Dit betekent opnieuw een domper voor bewoners van buitengebieden in onze provincie die nog steeds wachten op een snelle internetaansluiting.
Het komende faillissement van Rodin Fiber - dat onder de handelsnaam ViberQ opereert - hangt samen met de recente ondergang van zusterbedrijf Rodin Broadband Groningen (RBG). Dit ging twee maanden geleden al failliet.

Aanleg in kleine dorpen

Rodin Fiber is de commerciële tak van RBG en was bezig met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de zogeheten 'grijze gebieden'. Dat zijn adressen in kleine dorpen, die (enigszins) rendabel zijn. Het gaat om zo'n tienduizend adressen. RBG deed hetzelfde, maar dan in de zogeheten witte gebieden: afgelegen adressen die in commercieel opzicht niet interessant zijn.
Jan Hein Mastenbroek is bewindvoerder van Rodin Fiber en tevens curator van RBG. Dat Rodin Fiber nu ook failliet gaat, is geen toeval, zegt Mastenbroek. 'Ze hangen aan elkaar in een groep van vennootschappen. Ik denk dat het faillissement van Rodin Broadband Groningen de druppel is geweest. Ook vanuit Rodin Fiber hebben ze moeite gehad de netwerken klaar te krijgen. Dat is niet gelukt zoals het gepland was.'

Wat merken de klanten ervan?

De abonnees van RBG - oftewel: Snel Internet Groningen - hebben nog steeds hun snelle internetaansluiting. Mastenbroek hoopt en verwacht dat ook de abonnees van Rodin Fiber hun aansluiting zullen behouden. 'Ik heb als curator en als bewindvoerder voldoende geld om te zorgen dat dit gebeurt. In principe merken de klanten er dus niets van.'
Klanten die nog wachten op een aansluiting, zullen voorlopig geduld moeten hebben. Mastenbroek: 'Waarschijnlijk zullen niet alle adressen aangesloten worden. Maar er liggen al heel veel kabels in de grond, veel meer dan er aangesloten adressen zijn. Ik verwacht dat de koper het netwerk verder zal uitbreiden. Maar wie wel en wie niet wordt aangesloten, dat moeten we de komende tijd zien.'
Het zijn geen aardappels die je verkoopt
Jan Hein Mastenbroek - Bewindvoerder

Kansen op doorverkoop

Mastenbroek gaat ervan uit dat hij ook de curator wordt van Rodin Fiber, als de rechter officieel het faillissement heeft uitgesproken. Hij verwacht dat hij voor beide netwerken een koper kan vinden. 'Het zijn geen aardappels die je verkoopt, dus het wordt een wat langer traject. Maar ik denk dat het voor het einde van het jaar gelukt zou moeten zijn.'
Het hoeft overigens niet te betekenen dat beide netwerken dezelfde nieuwe eigenaar krijgen. Mastenbroek: 'Het ligt voor de hand, maar ze zijn los van elkaar verkoopbaar.'

Provincie is miljoenen kwijt

Groningen heeft de afgelopen jaren al miljoenen geïnvesteerd in Rodin. De provincie stak vijf miljoen euro subsidie in het bedrijf, Economic Board Groningen investeerde hetzelfde bedrag. Dat bedrag is door het faillissement van Rodin Broadband verdwenen. Ook kreeg het bedrijf een lening van de provincie. Het laatste deel daarvan is niet uitbetaald, omdat Rodin niet aan de verplichtingen voldeed.
Mastenbroek rekent erop dat met de verkoop 'een behoorlijk bedrag gemoeid is'. 'Dan is de provincie zo ongeveer als eerste in beeld, om een deel van het geld terug te krijgen. Maar ze zullen niet alles terugkrijgen, denk ik.'
Bovendien zal de provincie bij een doorstart opnieuw moeten investeren, verwacht hij. 'Die zal denk ik, net als ik, vinden dat iedereen snel internet moet kunnen hebben.' Wat Mastenbroek betreft is het project 'voor nu verloren, maar niet helemaal mislukt'.

Hoe langer, hoe duurder

Waar het geld van Rodin Fiber gebleven is, weet Mastenbroek nog niet. 'Het aanleggen van de kabels duurde sowieso langer, door tegenslagen als stenen in de grond. Bouwprojecten die langer duren, worden duurder. En als er dan geen geld meer is om die tegenvallers op te vangen, dan houdt het op. De aandeelhouder, een Luxemburgse vennootschap, heeft nu gezegd er geen geld meer in te willen steken.'
Correctie: aanvankelijk was in dit artikel de naam Rodin Fiber abusievelijk met een V gespeld, in plaats van een F. Dat is aangepast.