FNV bezorgd over geweld tegen buschauffeurs

GRONINGEN - FNV Bondgenoten is bezorgd over het geweld tegen buschauffeurs in het Noorden. Afgelopen weekend was het twee keer raak in de bus.
In Hoogezand en Roden kregen chauffeurs klappen van ontevreden passagiers. De betrokken chauffeurs maken het naar omstandigheden goed.
Toch is er volgens vakbondsbestuurder Ed van Eijbergen van FNV Bondgenoten geen toename van het geweld tegen buschauffeurs in het Noorden. Sinds de invoering van een tienpuntenplan, dat in samenspraak met bonden, werkgevers en OV-bureau is overeengekomen, is het aantal incidenten vijf procent gedaald.
Onderdelen van dat tienpuntenplan waren onder meer de invoering van camera's in de bus, een adequate verslaglegging van alle incidenten en goede nazorg voor de chauffeurs die het slachtoffer zijn van geweld. De bond kaart de veiligheid van buschauffeurs wel weer aan tijdens het reguliere overleg met het OV-bureau Groningen Drenthe.