Instellingen

Provincie wil snijden in nieuw windmolenpark N33

© Astrid Mellema

GRONINGEN - Als het aan de provincie Groningen ligt wordt het beoogde windmolenpark langs de N33 toch kleiner dan tot nu toe gepland.

In een brief aan minister Verhagen van Economische Zaken roept het provinciebestuur de minister op om bij de besluitvorming vooral rekening te houden met mogelijke overlast voor omwonenden. Dat leidt mogelijk tot een kleiner windpark.

Ook het provinciebestuur van Drenthe maakt zich zorgen over de mogelijke komst van windparken in de Drents - Groningse Veenkoloniën. Om de onrust in het gebied in te perken pleit de provincie Drenthe voor een gecombineerde beoordeling van de drie windparkinitiatieven in de Veenkoloniën.