Investeringen in krachtwijken hebben resultaat

© SXC Stock Exchange/Miroslav Sárièka
GRONINGEN - De investeringen van de gemeente Groningen in de zogenoemde krachtwijken hebben resultaat gehad. Dat concludeert de rekenkamercommissie na onderzoek.
De Korrewegwijk en De Hoogte waren in 2007 door het Rijk aangewezen als krachtwijk. Met flinke geldbedragen, de inzet van professionele buurtwerkers en goede samenwerking met de woningcorporaties, zijn in beide wijken goede resultaten geboekt.
Er is minder overlast, de veiligheid is toegenomen en de bewoners zijn meer tevreden ove hun wijk. De rekenkamercommissie heeft wel kritiek op het feit dat er vooral in het begin te weinig aansturing is geweest vanuit de gemeente.