Groen licht voor waterberging bij Hamdijk

© Ebo Heeres
GRONINGEN - De provincie kan doorgaan met de inrichting van het waterbergingsgebied bij Hamdijk in de gemeente Oldambt.
De bezwaren van een aantal omwonenden zijn door de Raad van State ongegrond verklaard.
De omwonenden protesteerden tegen de kades en dijken voor hun deur, tegen het verlies van goede landbouwgrond en het ontstaan van een moeras.
Ze voerden aan dat de provincie bij de toewijzing van het gebied als waterberging en natuurgebied niet zorgvuldig te werk is gegaan.
Maar volgens de Raad van State is dat wel het geval geweest.