Woonschepenhaven wacht flinke opknapbeurt

© Google Street View
GRONINGEN - Het college van burgemeester en wethouders wil de Woonschepenhaven bij het Eemskanaal in Groningen ingrijpend verbeteren.
Het college heeft de raad gevraagd 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de opknapbeurt. Dat geld is onder meer bestemd voor nieuwe walbeschoeiing en steigers, de aanpassing van de aangrenzende weg, en het aanbrengen van nieuwe kabels, leidingen en riolering.
Eerdere plannen om de verbetering van de haven te koppelen aan woningbouw op de wal, werden door de bewoners van de haven van de hand gewezen.