Begraafplaatsen Marum uitgebreid

© Google Street View
MARUM - Marum wil 570.000 euro uittrekken voor uitbreiding van de begraafplaats.
De gemeentelijke begraafplaats en de kerkelijke begraafplaats zijn beide zo goed als vol. De gemeente wil graag uitbreiden op een stuk grond tussen de begraafplaatsen en de Lageweg. Dat terrein is eigendom van de Hervormde Kerk. Die wil de grond gratis afstaan, als de gemeente in ruil daarvoor het groenonderhoud van de kerkelijke begraafplaats overneemt.