'Groot tekort aan seniorenwoningen'

GRONINGEN - Ouderenbonden luiden de alarmklok omdat er een groot tekort is aan ouderenwoningen in de stad Groningen.
Het aantal plaatsen in verzorgingshuizen wordt de komende jaren sterk verminderd, omdat ouderen geacht worden langer zelfstandig te wonen. Volgens de ouderenbonden zou de gemeente Groningen zorgen voor 600 tot 700 woningen voor senioren, maar zijn die er nog steeds niet. De ouderen hebben de politieke partijen in de gemeenteraad gevraagd in actie te komen. Wethouder Janny Visser erkent dat er sprake is van een substantieel tekort aan zorgwoningen voor ouderen.