Gemeenten en waterschappen tekenen akkoord

© pshutterbug/Flickr (Creative Commons)
GRONINGEN - Waterschappen en waterbedrijven gaan samen met gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe onderzoeken hoe ze efficiënter kunnen samenwerken.
De partijen hebben daarvoor het 'waterketenakkoord' ondertekend. De waterketen is het totale proces van drinkwaterverzorging, riolering en waterzuivering.
Door het verbeteren van de samenwerking tussen de instanties moet het stijgen van de kosten zoveel mogelijk beperkt. Bovendien moet duidelijker worden waar de burger precies voor betaalt.
De bedoeling is dat het onderzoek binnen een half jaar concrete resultaten oplevert.