Onderzoek naar werkzaamheden bij de Eemshaven

GRONINGEN - Er komt een onderzoek naar de gevolgen van de werkzaamheden in de Eemshaven voor de Eems Dollard.
Het onderzoek moet uitwijzen of bruinvissen en zeehonden de wateren rond de Eemshaven verlaten door de herrie als gevolg van de scheepvaart en de

bouw- en baggerwerkzaamheden.
De resultaten zullen worden gebruikt door bedrijven in de Eemshaven die
voor hun activiteiten een natuurvergunning nodig hebben van de provincie
Groningen.