PvdA bezorgd over gebruik landbouwgif in Veenkoloniën

© hberends / sxc stock exchange
GRONINGEN - De PvdA-statenfractie maakt zich zorgen over het gebruik van landbouwgif in de Veenkoloniën.
Volgens de PvdA gebruiken akkerbouwers in het najaar steeds vaker gif om stoppelvelden dood te spuiten. Dit gif is schadelijk voor de natuur. Vooral vogels die op de akkers op zoek zijn naar voedsel, ondervinden de gevolgen ervan.
De PvdA verbaast zich er over dat boeren enerzijds subsidie krijgen om akkerranden te onderhouden, maar anderzijds grote hoeveelheden gif over hun akkers mogen verspreiden. De fractie wil dat het provinciebestuur maatregelen neemt om het gebruik van landbouwgif zoveel terug te dringen.