Rijk geeft geld voor uitbaggeren Winschoterdiep

GRONINGEN - De provincie Groningen krijgt voor het beheer en onderhoud van het Winschoterdiep en de Rensel eenmalig 91 miljoen euro van het Rijk. Dit tot grote vreugde van de ondernemers langs beide vaarwegen.
Baggeren

Van dit bedrag moeten de komende jaren beide vaarwegen worden onderhouden. Dat heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur afgesproken met de provincies. Met het geld kan het Winschoterdiep eindelijk worden uitgebaggerd. En dat is belangrijk voor de bereikbaarheid van de werven. De verwachting is dat volgend jaar met het de baggerwerkzaamheden kan worden begonnen. De provincie Groningen wil een deel van de afkoopsom (ongeveer 8 miljoen euro) gebruiken om de bruggen en sluizen in de provincie op afstand bedienbaar te maken.

Ondernemers

Ondernemers langs het Winschoterdiep en de Rensel zijn opgelucht dat deze vaarwegen eindelijk kunnen worden uitgebaggerd. Sommige ondernemers hebben jarenlang gelobbyd om uitdieping. Eén van hen is Having Steenhuis van Steenhuis Recycling in Winschoten. Veel oud ijzer wordt per schip vervoerd, maar de ondiepe Rensel beperkt het laadvermogen.

Verkoop

Het geld voor het Winschoterdiep en de Rensel is onderdeel van de verkoop van het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. Het rijk neemt deze twee vaarwegen over van de provincie. Het beheer en onderhoud komt hierdoor in handen van Rijkswaterstaat. De zijtakken van de vaarweg, zoals het Winschoterdiep, blijven eigendom van de provincies, die het jaarlijkse beheer en onderhoud voor hun rekening nemen.
Provinciale Staten buigt zich in december over dit voorstel. Als ze akkoord gaan, vallen per 1 januari 2012 het Winschoterdiep en de Rensel onder de verantwoordelijkheid van de provincie Groningen. De overdracht eigendom en beheer van de hoofdvaarweg moet uiterlijk 1 januari 2014 organisatorisch zijn ingesteld.