Pabo-studenten moeten toets alsnog maken

GRONINGEN - De Hanzehogeschool laat de ruim honderd Pabo-studenten alsnog een voortgangstoets maken. De toets die eerder deze maand op het rooster stond, ging niet door omdat er geen surveillanten waren ingeroosterd.
De Hanzehogeschool erkent dat er een fout is gemaakt. De derde- en vierdejaarsstudenten werden twee weken geleden onverrichter zake naar huis gestuurd, maar kregen wel een voldoende.
Het maken van een voortgangstoets is verplicht voor alle Pabo-studenten, maar er wordt geen cijfer voor gegeven, aldus de Hanzehogeschool. De toets wordt zo snel mogelijk alsnog aangeboden.