Instellingen

Weg voor kolencentrale Eemshaven ligt verder open

© Jos Schuurman

GRONINGEN - De weg voor de nieuwe kolencentrale in de Eemshaven ligt weer een beetje verder open.

De milieu- en de lozingsvergunningen die de provincie heeft afgegeven voor kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven, blijven van kracht. Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, besloten in een zaak die door Greenpeace en Natuur en Milieu was aangespannen.

Volgens de milieuorganisaties hadden in de vergunning strengere eisen moeten worden gesteld aan de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxiden omdat zij vrezen dat Nederland de emissiedrempel voor deze stoffen zal overschrijden. maar de Raad van State denkt er anders over. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

In augustus vernietigde de Raad van State in een andere procedure de zogenoemde natuurvergunning voor de centrale in de Eemshaven. RWE heeft die vergunning nodig vanwege de ligging in de buurt van het beschermde natuurgebied de Waddenzee.

Als gevolg van deze uitspraak moet RWE een nieuwe natuurvergunning aanvragen. Toch mag de bouw van de centrale doorgaan, omdat de provincie daarvoor een gedoogvergunning heeft afgegeven. Vorige week bepaalde de Raad van State dat deze gedoogvergunning rechtmatig is.