'Dakloze moet iets terugdoen voor de kost'

GRONINGEN - Dak- en thuislozen in de stad Groningen moeten vanaf 2012 een tegenprestatie leveren voor huisvesting, zorg en inkomen.
Het gemeentebestuur stelt in de nota Onder Dak dat het aantal werk- en activeringsprojecten voor dak- en thuislozen moet worden verhoogd van 7 naar 20%.
Groningen telt ongeveer 800 dak- en thuislozen. De gemeente draagt zorg voor huisvesting, zorg en inkomen, maar daar moet wel iets tegenover staan, vinden B en W. Het aantal deelnemers aan projecten, onder meer erop gericht om weer een baan te vinden, moet daarom fors omhoog. Het college wil daar ook het bedrijfsleven bij betrekken.
Volgens het gemeentebestuur veroorzaken dak- en thuislozen steeds minder overlast in de stad en regio. Ook is sprake van een duidelijke daling van het aantal zogeheten zorgmijders. Hun gemiddelde levensverwachting is afgelopen tien jaar sterk gestegen. Hun aantal is stabiel gebleven, ondanks de slechte economische omstandigheden. Ook het aantal huisuitzettingen is door een nieuwe vorm van begeleiding gedaald.