Onderzoek naar financiële effecten natuurbeleid

GRONINGEN - Een club van wijze mannen moet onderzoeken hoe de herverdeling van geld voor het natuurbeleid uitpakt.
Het onderzoek wordt verricht in opdracht van de provincies die door het beleid van staatssecretaris Bleker geconfronteerd worden met grote bezuinigingen op het natuurbeleid. Over die bezuinigingen werd onlangs door de provincies een akkoord gesloten met de staatssecretaris.
Gedeputeerde Van der Ploeg herhaalde woensdag in een commissievergadering van Provinciale Staten dat de provincie Groningen allerminst gelukkig is met het akkoord, maar dat het geen andere keuze heeft. Een meerderheid van Provinciale Staten is daarvan nog niet overtuigd. Over twee weken vergaderen de Staten opnieuw over het met Bleker gesloten akkoord.