Noord-Nederlandse dierenpolitie telt 44 agenten

GRONINGEN - In Noord-Nederland gaan de komende jaren 44 agenten aan de slag bij de dierenpolitie.
De eerste elf agenten hebben inmiddels een cursus afgerond en beginnen binnenkort. Bij het korps van Groningen en Friesland starten elk vier dierenagenten. In Drenthe zijn dat er drie. De elf nieuwe agenten zijn allen afkomstig uit het eigen korps. Voor de cursus hadden zich in totaal 50 politiemensen gemeld.
De nieuwe dierenpolitieagenten maken onderdeel uit van de landelijk invoering van de dierenpolitie. In totaal gaan er 500 mensen aan de slag als dierenagent. Binnen vier jaar moet de dierenpolitie op volle sterkte zijn.
De dierenpolitie komt in actie tegen het mishandelen en doden van dieren, het verwaarlozen van dieren, het overtreden van het verbod op seks met dieren, het maken en verspreiden van dierenporno, stroperij en het aanhitsen van een dier.
Dierenpolitieagenten kunnen mensen straffen die dieren mishandelen. De agenten verlenen hulp en ze proberen dierenleed te voorkomen. Bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) gaat daarnaast een expertisecentrum aan de slag met het onderzoeken van internationale illegale dierenhandel en het onderzoeken van verbanden tussen dierenmishandeling en andere strafbare feiten zoals partner- en kindermishandeling.