PvdA Ten Boer: toezicht Marenland faalt

TEN BOER - Het toezicht op schoolstichting Marenland schiet ernstig te kort. Dat vindt de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Ten Boer.
Onder Marenland vallen 28 openbare scholen in Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer. Bij Marenland is sprake van een hoog ziekteverzuim. Bovendien hebben ouders in Loppersum het vertrouwen opgezegd in de stichting in verband met de plannen van de gemeente om een aantal kleine dorpsscholen te sluiten. In Ten Boer speelt dit ook.
De gemeenteraden van Loppersum en Ten Boer willen unaniem dat er een onderzoek komt naar de situatie bij Marenland. Maar het toezichthoudend orgaan, met daarin de onderwijswethouders van de vijf gemeenten, vindt zo'n onderzoek niet nodig.
Het toezichthoudend orgaan mag alleen ingrijpen als er sprake is van ernstige misstanden. Volgens de betrokken wethouders is daar geen sprake van.
Fractievoorzitter Pestman van de PvdA in Ten Boer denkt daar anders over. Zij vermoedt dat drie van de vijf betrokken wethouders, namelijk die van Appingedam, Bedum en Delfzijl een extern onderzoek blokkeren. In deze drie gemeenten speelt de kwestie van de kleine dorpsscholen niet.