Tekort OV-bureau binnen maand verdubbeld tot acht miljoen

GRONINGEN - Het tekort bij het OV bureau Groningen Drenthe is opgelopen tot 8 miljoen euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een maand geleden.
De tekorten worden onder meer veroorzaakt door hogere brandstofprijzen. Ook maken meer mensen gebruik van deeltaxi's en belbussen.
Een maand geleden maakte gedeputeerde Boumans al melding van het tekort van 4 miljoen euro. Bij de berekeningen van november zijn volgens Boumans geen fouten gemaakt. Komende vrijdag is er met alle partijen overleg over de nieuwe cijfers. Dan moet ook duidelijk worden of er extra bezuinigd moet worden op het busvervoer.