Instellingen

Algemene spel- en actievoorwaarden

De spel- en actievoorwaarden van RTV Noord zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een actie.

1. Alle werknemers van RTV Noord en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan prijsvragen op RTV Noord en rtvnoord.nl

2. Na het winnen van een prijs op RTV Noord of rtvnoord.nl mag u drie maanden niet meedoen aan alle andere prijsvragen op RTV Noord of rtvnoord.nl te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs.

3. Indien de bekendmaking van de prijswinnaar(s) tijdens de uitzending zal plaatsvinden, wat bij de betreffende actie zal worden vermeld, dan zal de deelnemer worden verzocht een telefoonnummer op te geven waarop hij/zij op het moment van de bekendmaking bereikbaar is. De winnaar zal tijdens de uitzending op dit nummer gebeld worden en zal in de uitzending op de hoogte gebracht worden van de gewonnen prijs. Indien geen nummer wordt opgegeven, of indien de deelnemer niet bereikbaar blijkt, zal de deelname komen te vervallen en zal een nieuwe prijswinnaar worden getrokken.

4. Een prijs die u op RTV Noord of rtvnoord.nl wint is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar aan iemand anders.

5. Binnen 6 weken, of zoveel eerder als mogelijk is, zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden of, als dat gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd of op een andere wijze ter beschikking worden gesteld van de winnaar. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken, zal de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs ontvangen, tenzij de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwel anderssoortige evenementen.

6. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwel anderssoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

7. RTV Noord aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. RTV Noord is ook niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van TPG Post of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).

8. Een prijs die u op RTV Noord of rtvnoord.nl wint kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.

9. RTV Noord is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies van of teleurstelling over gewonnen prijzen.

10. RTV Noord is niet aansprakelijk voor enige schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden voortvloeiend uit of samenhangend met (het winnen van) prijzen bij RTV Noord of rtvnoord.nl.

11. Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van RTV Noord en rtvnoord.nl aanvaardt u dit volledige reglement. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

12. Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand voor intern gebruik door medewerkers van RTV Noord. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

13. Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

14. Deze regels en voorwaarden kunnen te allen tijde door RTV Noord aangepast worden. Wij adviseren daarom de regels en voorwaarden regelmatig te bekijken.

Datum versie: 11 mei 2006