Uitstel van miljoenensteun aan Dierenpark Emmen

ASSEN - Een meerderheid in provinciale staten van Drenthe is bereid de beslissing over miljoenensteun aan het Dierenpark in Emmen uit te stellen.
PvdA en VVD geven daarmee gehoor aan de wens van Gedeputeerde Staten. Die wil de beslissing om het Dierenpark met 12 miljoen euro te steunen niet nu al nemen, maar uitstellen tot 1 februari.

Voorwaarde voor die steun is dat er 30 miljoen door het bedrijfsleven wordt betaald. Volgens het Dierenpark is dat geld inmiddels toegezegd. Een brief daarover is inmiddels naar het provinciebestuur gestuurd, maar dat wil meer tijd een een zorgvuldige beslissing te kunnen nemen.