Provinciale Staten wijzen natuurakkoord Bleker af

GRONINGEN - Provinciale Staten van Groningen wijzen het natuurakkoord af.
Een meerderheid binnen Provinciale Staten is van mening dat de gevolgen van de bezuinigingen niet te overzien zijn. Zij willen dat Gedeputeerde Staten opnieuw met staatssecretaris Bleker om tafel gaat om betere afspraken te maken.
Het natuurakkoord met daarin een groot aantal bezuinigingen werd onlangs door de provincies en staatssecretaris Bleker gesloten. Eerder stemden de Staten van Brabant al tegen het akkoord.