'UMCG en IGZ faalden op schokkende wijze in zaak baby Jelmer'

GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben op schokkende wijze gefaald in het ophelderen van de omstandigheden rondom de operatie van baby Jelmer.
Dit concludeert de Nationale Ombudsman. Het UMCG komt volgens ombudsman Brenninckmeijer over als 'kil, afstandelijk en zelfs berekenend'. Over de IZG zegt de ombudsman:'deze ernstige vorm van disfunctioneren ben ik in mijn jarenlange ervaring met het reilen en zeilen van de overheid niet eerder tegengekomen.'
In 2007 kreeg baby Jelmer een hersenbeschadiging na een darmoperatie in het UMCG. Hij is daardoor zwaar geestelijk en lichamelijk gehandicapt. De ouders willen precies weten wat de oorzaak is van de hersenbeschadiging, maar het UMCG en de IGZ gaven geen opheldering. Het radioprogramma Argos bracht dit verhaal in juli dit jaar onder de aandacht van de Nationale ombudsman. Het doel van het onderzoek van de ombudsman was het vaststellen van de feiten. Brenninkmeijer: 'Maar zelfs de informatie die ik kreeg was onder de maat.'
De Nationale Ombudsman doet het UMCG en de IGZ afzonderlijk de aanbeveling om op zeer korte termijn de ouders alle gevraagde informatie alsnog te geven, hen excuses aan te bieden en een gepaste compensatie te bieden.
Het UMCG ontkent informatie te hebben verhuld of achtergehouden. Het ziekenhuis neemt de aanbeveling van de ombudsman over om een gesprek met de ouders van de baby aan te gaan. Een woordvoerder wilde donderdag niet ingaan op de vraag of ook excuses aan de ouders wordt aangeboden.
De inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) erkent ernstige fouten te hebben gemaakt in de zaak Jelmer. Hiervoor zijn in de afgelopen zomer al excuses aangeboden aan de ouders. De inspectie zegt een gesprek met hen aan te willen gaan. Verder vindt de inspectie dat de ombudsman de fouten vergroot die zijn gemaakt. De inspectie vindt dat de hele organisatie onnodig en onterecht wordt gediskwalificeerd doordat de ombudsman zegt dat de organisatie structureel slecht functioneert.