AZC laat 19 Somaliërs gaan

TER APEL - Negentien Somaliërs die in vreemdelingenbewaring zitten in Ter Apel moeten in vrijheid worden gesteld.
Dat heeft de vreemdelingenkamer van de rechtbank in Den Haag bepaald. De minister van Immigratie en Asiel had de maatregel opgelegd omdat de groep binnenkort uitgezet zouden kunnen worden. Maar volgens de rechtbank heeft minister Leers het besluit onvoldoende onderbouwd. De Somaliërs krijgen een schadevergoeding uitgekeerd.