Beheer en Verkeer positief over 'groen' bevoorradingsplan

GRONINGEN - De raadscommissie Beheer en Verkeer is enthousiast over een voorstel van GroenLinks over de bevoorrading van winkels en horeca in Groningen.
Zij willen dit bundelen en laten uitvoeren door milieuvriendelijke en verkeersveilige voertuigen. Op dit moment levert de bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad problemen op. De bevoorrading vindt te vaak buiten de venstertijden plaats en leidt tot opstoppingen en overlast. Ook zijn er geen milieueisen gesteld aan de vrachtauto's.