Instellingen

Actiegroepen bundelen krachten tegen windparken

© Astrid Mellema

GRONINGEN/DRENTHE - Actiegroepen die strijden tegen de grootscheepse windenergieplannen langs de N33 in Groningen en in de Drentse Veenkoloniën bundelen hun krachten.

Onder de naam Tegenwind Veenkoloniën willen ze gezamenlijk een vuist maken tegen de regering in Den Haag. Volgens de actievoerders is dat nodig omdat in Den Haag te weinig bekend is over de schadelijke gevolgen van die windparken.

Als alle plannen doorgaan zouden de Veenkoloniën eenvijfde van de Nederlandse windenergie gaan leveren en dat is volgens de actievoerders veel te veel voor dat kleine stukje Nederland.