Raad van State: besluit waakvlam gaswinning Groningen was in orde

Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft terecht toestemming gegeven om in het afgelopen gaswinningsjaar maximaal 2,8 miljard kuub aardgas uit de Groninger bodem te halen.
Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak die was aangespannen door de Groninger Bodem Beweging en een aantal inwoners van het gaswinnningsgebied.

'Strenge winter was goede reden'

Volgens Vijlbrief was deze zogeheten 'waakvlamstand' nodig om de levering van aardgas te garanderen, bijvoorbeeld in het geval dat ons land te maken zou krijgen met een strenge winter. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, vindt dat een goede reden voor het besluit van de staatssecretaris van Mijnbouw.
Bovendien zegt de Raad dat Vijlbrief voldoende maatregelen heeft genomen om de gaskraan in Groningen volgend jaar helemaal dicht te draaien.

Belangen van Groningers meegewogen

De Raad stelt vast dat de staatssecretaris de belangen van de inwoners van het gebied zwaar heeft laten meewegen, maar dat hij ook rekening moet houden met de belangen van huishoudens en bedrijven in ons land, die zijn aangewezen op aardgas.
Een factor die ook nog meespeelde was de vertraagde oplevering van de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek. Daarmee moet buitenlands aardgas geschikt wordt gemaakt voor gebruik in Nederland, zodat Nederland meer buitenlands gas kan verwerken. Ook hield Vijlbrief rekening met de oorlog in Oekraïne.
De Raad van State stelt verder dat het waakvlambesluit van Vijlbrief de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied niet in de weg zit.
Wat ons betreft is er maar één besluit mogelijk: het gasveld in oktober definitief sluiten
Groninger Bodem Beweging

'Dit besluit is jammer'

De Groninger Bodem Beweging (GBB) vindt de uitspraak van de Raad van State 'jammer'. De belangengroep had liever gezien dat het gasveld op 1 oktober 2023 definitief zou sluiten. 'De gasputten blijven nu open, en kunnen elk moment weer in gebruik worden genomen', zegt een woordvoerder.
De woordvoerder haalt de uitkomst van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen aan, waarin naar voren kwam dat de belangen van de Groningers jarenlang structureel zijn genegeerd. 'Als je de uitkomsten daarvan écht serieus neemt, dan is er wat ons betreft maar één besluit mogelijk; de staatssecretaris moet op 1 oktober 2023 het gasveld definitief sluiten.'
Eerdere uitspraken

Dit is de zevende keer in acht jaar tijd dat de Raad van State zich heeft gebogen over de gaswinning in Groningen. In 2015, 2017 en 2019 vernietigde zij besluiten van de minister over de hoeveelheid gas die gewonnen mocht worden uit het Groningenveld.

In 2020 en 2021 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat de minister mocht instemmen met de winning van 11,8 miljard kubieke meter gas voor het jaar 2019-2020 en 8,1 miljard kubieke meter gas voor het jaar 2020-2021.

In 2022 luidde de uitspraak dat de staatssecretaris mocht instemmen met de winning van 4,5 miljard kubieke meter gas voor het jaar 2021-2022.