Windpark Farmsum gaat op piekmomenten minder stroom leveren

Windmolens in Farmsum op archiefbeeld
Windmolens in Farmsum op archiefbeeld © ANP
Een windpark bij Farmsum gaat tijdens piekmomenten minder stroom aan het elektriciteitsnet leveren. Energieleverancier Eneco en netbeheerder Enexis hebben hier afspraken over gemaakt. Het moet de druk op het stroomnet, waarop nog amper ruimte is, verlichten.
Eneco gaat de windmolens op bepaalde moment zo laten draaien, dat de wieken minder wind vangen. Het bedrijf ontvangt daarbij een vergoeding van Enexis voor het tijdelijk minder leveren van stroom. Die vergoeding is volgens een woordvoerder 'kostendekkend', maar exacte bedragen noemt het bedrijf niet.

Groei niet bij te benen

Voor zowel het energiebedrijf als Enexis is het de eerste keer dat er een contract wordt afgesloten over het gebruik van het huidige stroomnet, door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Andere netbeheerders sloten eerder al wel dit soort contracten.
Door de overgang van fossiele brandstoffen naar schonere energie, zijn er steeds meer aansluitingen op het elektriciteitsnet nodig. Maar het bestaande net is daar op veel plekken nog niet op berekend. Uitbreidingswerkzaamheden gaan langzamer dan de groei van de vraag.

Wens van minister Jetten

Energieminister Rob Jetten schreef in juni in een Kamerbrief dat flexibiliteit bij bedrijven nodig is om te voorkomen dat Nederland op slot moet vanwege een overvol elektriciteitsnet. Duizenden bedrijven staan op een wachtlijst met hun aanvraag van een nieuwe of grotere aansluiting op het net.
Volgens Eneco en Enexis komt door het contract over spitsmijden evenveel netcapaciteit vrij als nodig is voor het aansluiten van ongeveer dertigduizend zonnepanelen.