Hanzehogeschool moet voldoen aan prestatienormen

GRONINGEN - De Hanzehogeschool moet de komende studiejaren voldoen aan een aantal prestatienormen, om er in budget niet op achteruit te gaan.
Dat is samen met andere hogescholen en universiteiten overeengekomen met het Rijk. Het budget wordt met zeven procent gekort, dat is voor de Hanzehogeschool een bedrag van twaalf miljoen euro.
Als de prestatienormen zijn gehaald, krijgt de school alsnog vijf procent. De overige twee procent aan geld krijgen hogescholen alleen als ze zich profileren op specifieke gebieden. De Hanze wil dat ondermeer doen op het gebied van Healthy Ageing en energie.