Instellingen

Veel minder nieuwe woningen nodig in Eemsdelta

© vierdrie / sxc stock exchange

DELFZIJL - Er moeten veel minder nieuwe woningen worden gebouwd dan gemeenten en corporaties hadden afgesproken in het Pact Eemsdelta.

Dat pact keek maar tot 2018, terwijl de bevolkingskrimp daarna pas echt toeslaat. Dat is de belangrijkste aanbeveling van het Economisch Instituut voor de Bouw, dat een kosten-baten-analyse heeft gemaakt van het pact.

In het Pact Eemsdelta werd twee jaar geleden nog uitgegaan van de sloop van 3300 oude woningen. Daarvoor in de plaats zouden toch nog 2300 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat is teveel, volgens het instituut. Het leidt zelfs tot meer leegstand en dat kost de samenleving 18 miljoen euro. Zou er minder nieuwbouw worden gepleegd, dan leidt juist tot een voordeel van 100 miljoen euro.