Instellingen

Weg vrij voor burgerinitiatieven

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen heeft woensdagavond de weg vrijgemaakt voor burgerinitiatieven, zowel op wijk- als op stadsnivieau. Dat was een voorstel van D66.

Als duizend stadjers een voorstel op de agenda van de raad willen zetten, of als twee procent van de bewoners van één wijk dat wil doen, wordt het plan besproken. Vervolgens is het aan de gemeenteraad of het ook echt wordt uitgevoerd.

De gemeenteraad stemde woensdagavond ook in met een plan van GroenLinks voor een nieuw onderkomen voor culturele en sportieve jongerenorganisaties.