Instellingen

Eilanders mogen blijven vissen met staand want

© Imares

GRONINGEN - Bewoners van de Waddeneilanden mogen toch recreatief blijven vissen met een zogeheten staand want.

Staatssecretaris Bleker besloot onlangs het recreatief gebruik van staand want netten langs de Noordzeekust te verbieden, maar voor de Waddeneilanden is een uitzondering gemaakt.

Staand want zijn netten die stilstaan in het water en worden gebruikt voor het vangen van platvis, harder en zeebaars. De belangrijkste reden voor het verbod was dat er ook bruinvissen in de netten verstrikt kunnen raken.

Kustbewoners en met name eilanders maakten bezwaar hiertegen. Ten eerste omdat er volgens hen helemaal geen bruinvissen in de netten blijven hangen, maar ook uit cultuurhistorische overwegingen. Het uitzetten van kleine netten is op de eilanden een eeuwenoud gebruik.