UMCG leidt internationaal onderzoek naar tics

© Erik Hogeboom
GRONINGEN - De Europese Unie geeft een subsidie van 6 miljoen euro voor een groot internationaal onderzoek naar tic-stoornissen bij kinderen.
Het onderzoek van 27 medische centra in meer dan tien landen wordt geleid door het centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UMCG.
Doel van het onderzoek is te achterhalen welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van tics. Dat zijn spontane reflexachtige bewegingen of onvrijwillig geuite geluiden. Er wordt onder meer gekeken naar factoren als stress, problemen tijdens de bevalling, infecties en mogelijke genetische factoren.