Onderdak voor Somaliërs bij nieuwe procedure

TER APEL - De 30 dakloze uitgeprocedeerde Somaliërs die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel bivakkeren, krijgen van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) onderdak, als ze opnieuw een asielverzoek indienen.
De IND wil alle gevallen nog eens zorgvuldig bekijken, omdat voor sommigen de omstandigheden misschien een verblijfsvergunning rechtvaardigen. Het aanbod geldt voor alle Somaliërs die nu in Ter Apel bivakkeren om tegen hun gedwongen bestaan op straat te protesteren. In de loop van de middag bespreekt de IND het plan met de uitgeprocedeerde asielzoekers.
Het aanbod betekent in elk geval even respijt voor deze groep. Voor Somaliërs die ook na deze procedure geen verblijfsvergunning kunnen krijgen verandert er niets. Zij moeten alsnog op eigen kracht terugkeren naar Somalië, tenzij ze kunnen bewijzen dat het niet hun schuld is dat ze niet terug kunnen keren. Volgens de IND is dat de afgelopen periode wel degelijk gebeurd.