Somaliërs breken tentenkamp op

TER APEL - De 45 Somaliërs die een tentenkamp bij het asielzoekerscentrum Ter Apel hadden ingericht, vertrekken.
Burgemeester Kompier van Vlagtwedde heeft dat bevestigd. De Somaliërs nemen het aanbod van de Immigratie- en Naturalisatiedienst aan om een nieuwe asielverzoek in te dienen. Zij zouden worden uitgezet, maar stellen dat het niet veilig in hun land is.
Ook zouden veel uitgeprocedeerden niet de benodigde documenten hebben om terug te kunnen. De IND bestrijdt dat. Volgens de dienst is terugkeer in principe mogelijk, maar dan moeten de Somaliërs zelf wel actief meewerken. Als ze echt niet terug kunnen, dan blijkt dat vanzelf als ze een nieuwe asielaanvraag indienen, aldus de IND.
Eerder op de dag liet burgemeester Leontien Kompier van Vlagtwedde weten dat ,,het uit humanitaire overwegingen niet wenselijk'' is dat de Somaliërs onder de huidige weersomstandigheden in tenten verblijven.