GroenLinks boos over windmolenlocatie

GRONINGEN - De Statenfractie van GroenLinks in Groningen is boos dat de hele Groningse Waddenkust door het rijk is aangewezen als locatie voor windmolens.
De fractie wil van het provinciebestuur weten wat de consequenties daarvan zijn. Volgens het provinciaal omgevingsplan hoeft hier maar 750 megawatt aan windenergie te worden opgewekt, terwijl het rijk uitgaat van 2000 megawatt. GroenLinks ziet de windmolenparken liever op zee verrijzen, bijvoorbeeld ten noorden van Schiermonnikoog.