Hoogwater zorgt voor overlast

GRONINGEN - Langs het Damsterdiep is sprake van overlast door de hoge waterstand; ter hoogte van de Grasdijkweg in Garmerwolde komt het water zelfs over de kade. Hier zijn schotten geplaatst.
Op verschillende andere plaatsen zijn noodpompen ingezet om het overtollige water af te voeren. In de Fivelingoboezem, het gebied in de driehoek Groningen-Delfzijl-Uithuizermeeden, houdt waterschap Noorderzijlvest de waterstand nauwlettend in de gaten. Daar is het peil gemiddeld een halve meter gestegen.
Het gemaal De Drie Delfzijlen pompt de maximale hoeveelheid water weg. Spuien is maar beperkt mogelijk, omdat het water op de Eems te hoog staat. Het waterschap kan het water alleen spuien wanneer bij eb het water op de Eems lager staat dan het water binnen de zeedijk.
Voor maandag wordt geen regen verwacht, zodat de waterstand iets kan zakken. Voor dinsdag wordt wel weer regen verwacht. Het waterschap Noorderzijlvest is voorbereid op de ontwikkelingen. Het heeft een verhoogde bewaking langs de kaden ingesteld. Ook houdt het nauwlettend de werkelijke waterstand en de verwachte waterstanden in de gaten.